+98 17 3255 0909

انگلیسی

کتاب مورد استفاده در دوره ی عمومی زبان موسسه آریان English Fileاست .این دوره از سطحElementary شروع میشود و تا انتهای سطح Intermediate-plus را در بر میگیرد که شامل 10 دوره(ترم) است.در این دوره هر چهار مهارت Speaking ،Listening ،Reading و Writing مورد توجه قرار میگیرد و سعی می شود زبان آموز سطح قابل قبولی از دانش و کاربرد آن را در هر مهارت کسب کند.

این دوره مناسب افرادی است که قصد دارند برای آزمون های بین المللی زبان مانند IELTS ،TOEFLوFCE آماده شوند.

بعلاوه افرادی که میخواهند زبان را به لحاظ علاقه شخصی در یک چارچوب کاملا آکادمیک همراه با جزئیات لازم و مفید آن را فرا گیرند نیز وارد دوره English File میشوند.

  • کتاب English File از منابع بروز و بسیار پرکاربرد در زمینه آموزش زبان انگلیسی در سراسر دنیا است و هدف اصلی در طراحی این کتاب بکارگیری سریع مطالب یادگرفته شده به همراه سطح مطلوبی از دانش زبان است.الگوی ارائه شده در بخش های مرتبط با مهارت های خواندن (reading)و شنیدن (listening ) زبان آموز را در جهت استفاده آکادمیک از زبان به خوبی راهنمایی میکند.


تعداد بازدید: 2771