+98 17 3255 0909

ریحانه رئیس السادات

مدرس زبان فرانسه

ریحانه رئیس الساداتی دانش آموخته ی مقطع کارشناسی زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد زبان فرانسه از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی با بیش از 10 سال تجربه در تدریس زبان فرانسه و ارائه آمار بالای قبولی زبان آموزان خود در آزمون‌های استاندارد بین المللی (TEF, TCF, DELF, DALF) جزو مدرسین بنام این زبان در سطح استان است. وی دارای مدارک بین المللی CERC (2014), DELF (2017) و FORMATION AUX ADULTES (2015) می باشد. ریحانه رئیس الساداتی هم اکنون مدرس دوره های زبان فرانسه در آریان است.