+98 17 3255 0909

علی گلریز

مدرس زبان انگلیسی

علی گلریز دانش آموختهء کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبان و فرهنگ اروپا از دانشگاه لینشوپینگ کشور سوئد در سال 2013 بوده و با بیش از 10 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی جزو مدرسین بنام استان می باشند. او تدریس زبان انگلیسی را از سال 1385 آغاز نموده و از مدارک بین المللی ایشان می توان از(TOEFL (2018 و (FCE (2016نام برد. علی گلریز هم اکنون مدرس دوره های مکالمه و نیمه فشرده آریان است. آشنایی نزدیک با زبان و فرهنگ اروپایی و نحوهء تدریس استاندارد او موجب رضایتمندی زبان آموزان محترم موسسه زبان آریان شده است.