+98 17 3255 0909

دوره های ویژه

دوره ویژه ترکی استانبولی (شنیدن - درک مطلب)

مخاطبین این دوره زبان آموزان ترم ۲ ترکی استانبولی و بالاتر

دوشنبه ها ساعت ۶ عصر(یک جلسه در هفته)

ظرفیت حداکثر ۸ نفر، شهریه ۲۰۰ هزار تومان (۱۰ جلسه)

 

دوره ویژه آلمانی (مکالمه)

مخاطبین این دوره زبان آموزان آلمانی ترم ۳ و بالاتر

دوشنبه ها ساعت ۶ عصر (یک جلسه در هفته)

ظرفیت حداکثر ۸ نفر،۲۰۰هزار تومان (۱۰جلسه)


تعداد بازدید: 4313