+98 17 3255 0909

آلمانی

      دوره زبان آلمانی شامل 12 ترم است. مدت هر ترم 2 ماه و نیم می باشد. کتاب آموزشی این دوره Menschen بوده که کتاب مورد استفاده موسسه گوته آلمان می باشد.این دوره از سطح مبتدی تا سطح B2 را در زبان آلمانی شامل می شود. شایان ذکر است که در پایان هر یک از سطوح A1,2 وB1,2 زبان آموزان برای امتحان همان سطح نیز آماده می شوند.  

 


تعداد بازدید: 3215