+98 17 3255 0909

پرهام مارزلو

مدرس زبان انگلیسی

پرهام مارزلو دانش آموخته ی مقطع کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و جزو مدرسین جوان و آینده دار آریان است. او دارای مدارک بین المللی (CAE (2017 و (FCE (2017 و (2019) IELTS با نمرات عالی بوده و پس از فارغ التحصیلی از دوره کارشناسی، تدریس زبان انگلیسی را از سال 1394 آغاز کرد. پرهام مارزلو هم اکنون مدرس دوره های مکالمه و نیمه فشرده در آریان است.